11 czerwca 2016

Firma

Osobom, które prowadzą lub zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej proponujemy usługi w zakresie:

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

rejestracja/zawieszenie/likwidacja DG

sporządzanie dokumentów dotyczących, m.in. licencji, zezwoleń (np. w transporcie)

 

KSIĘGOWOŚĆ

ewidencja KPiR, ryczałt, karta podatkowa

ewidencja VAT

sporządzanie deklaracji podatkowych m.in. PIT, VAT

ewidencja środków trwałych i wyposażenia

 

ZUS

sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych

 

OBSŁUGA KADROWA I PŁACOWA

wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy

sporządzanie listy płac

ewidencja czasu pracy kierowców

 

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

rejestracja zbiorów danych osobowych

pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych z ochroną danych osobowych